Tevreden?

Alle organisaties willen graag weten hoe hun omgeving over ze denkt. Zijn mijn klanten, medewerkers, toeleveranciers, financiers, aandeelhouders en alle anderen die betrokken zijn, tevreden? De vraag is hoe je daarachter komt. Zelf gaan vragen kan een effectieve manier zijn, maar het is vaak lastig voor de brengers van het nieuws om helemaal eerlijk te zijn. En nog lastiger voor de ontvanger om kritische boodschappen onbewogen aan te horen en rustig door te vragen in plaats van in de verdediging te schieten. Een andere mogelijkheid is om online vragenlijsten uit te sturen. Dat heeft als voordelen dat je een grote groep kunt bereiken en dat je er makkelijk rapportages van kunt maken, maar als nadelen dat het een hoge non-response heeft en dat het relatief weinig informatie geeft. Wat betekent een 7? Voor de één een goed cijfer en voor de ander net iets meer dan een voldoende. Een derde manier is om een onafhankelijk persoon kwalitatieve interviews te laten uitvoeren.

Dat is de manier waarop ik werk. Inmiddels heb ik de afgelopen tien jaar meer dan duizend gesprekken gevoerd. Samen met een opdrachtgever inventariseer ik de belangrijkste stakeholders. Ik maak afspraken en bereid die zo voor dat ik weet wat er heeft gespeeld en actueel aan de orde is. Ik zorg ervoor dat ik de belangrijkste contactpersonen van mijn gesprekspartners ken. Van alle interviews maak ik een verslag met tips en adviezen. Van al deze aanbevelingen maak ik een samenvatting in een eindverslag. Dan heb je wat in handen. Dat varieert van laaghangend fruit tot organisatorische en/of personele aanpassingen. Dat is soms slikken, maar je weet dan wel in detail hoe je de relaties die jouw organisatie met belangrijke stakeholders onderhoudt van een 5 naar een 6 of van een 7 naar een 8 kunt brengen.