Voelen-denken-doen: Spreek je uit

We leven in een wereld waarin het gewoon en gewenst is om gedachten niet uit te spreken. We zijn beschaafde mensen. In veel situaties is dit een prima oplossing. Gedachten kunnen een heerlijke uitlaadklep zijn op ongemakkelijke momenten die tijdelijk of eenmalig zijn. Maar het niet uitspreken van je dieper liggende gevoelens kan ook leiden tot misverstanden, frustratie en vormen van depressie. Wanneer bijvoorbeeld partners niet meer eerlijk zijn over hun wederzijdse wensen, liggen misverstanden op de loer. Als de één verwacht dat de ander hem zonder woorden begrijpt, kan dat frustrerend uitpakken.

Wanneer een dergelijke situatie lang aanhoudt en er sprake is van onbegrip en onvervulde wensen, kan een vorm van depressie het gevol zijn. En dat allemaal omdat we ons niet uitspreken. Neem jezelf serieus. Ga werken met het Ja-tenzij principe. Ik spreek me altijd uit, tenzij er een ramp gebeurt. Als het ja-tenzij niet werkt voor jou, probeer dan het slechtst denkbare scenario-principe. Wat kan mij gebeuren als ik mij uitspreek? Wat is het allerergste dat mij kan gebeuren? En gebruik het ook andersom. Wat kan je overkomen als je je (blijvend) niet uitspreekt? Oefen voor de spiegel. Spreek de zinnen uit. Formuleer vanuit jezelf, zonder de beschuldigende vinger naar de ander uit te steken. Luister naar je innerlijke stem. Kom voor jezelf op. Je hebt een mond gekregen om mee te praten. De eerste keer zal het misschien niet helemaal lukken. Je hebt zo lang gewacht met het uiten van je bezwaren, gevoelens, boosheid en verlangens dat je woorden er verwrongen in plaats van rustig en weloverwogen uitkomen. Troost je. Oefening baart in dit geval kunst. Het zal je steeds beter afgaan. Je gaat merken dat mensen graag naar je luisteren en rekening met je houden. Je uitspreken lucht op.